چنانچه از هر طریق نسخه غیراصلی را مشاهده نموده اید می توانید به جهت حمایت از این اثر فرهنگی و رد دیون هزینه آن را از روشهای زیر پرداخت نمایید
بنابر تصمیم تهیه کننده و سرمایه گذار این اثر، 20 درصد از عواید فروش الکترونیک آن به امور خیریه اختصاص خواهد یافت
واریز آنلاین

واریز آنلاین

تعداد قسمتهای: سریال 28 قسمت

هزینه هر قسمت از سریـال مبلغ 3000 تومان می باشد

درگاه مورد نظر جهت پرداخت را انتخاب نمایید

با تمامی کارتهای عضو سیستم شتاب می توانید از هر کدام از درگاه های زیر اقدام به واریز وجه نمایید